Handledning och 

utbildning

Min ambition är att handledning ska vara ett forum där du tryggt ska kunna exponera dina tvivel och tveksamheter, dina upplevelser av tillkortakommanden och din strävan efter utveckling. Du ska kunna förvänta dig att bli respektfullt och empatiskt bemött av både handledare och handledningsgrupp och samtidigt inte bli betraktad som skör, utan kapabel och kompetent. I handledning ska det finnas möjlighet att bli utmanad, lära nytt och förstå nya saker om sig själv både som individ och som yrkesperson, tryggt hållen av handledarens ramar och struktur och av gruppens omsorg och engagerade bidrag i sitt dilemma.

Systemisk grupphandledning

Systemisk handledning

passar för  professionsgrupper i många olika verksamhetstyper, exempelvis socialtjänstens olika verksamheter, psykiatri och behandlingshem.

Systemteorin är min bas och att se individen i sitt sammanhang ger en rik och mångfacetterad utgångspunkt för både förståelse och lösningar. Detta präglar också mitt systemiska handledarskap där jag strävar efter att skapa ett tillåtande klimat där hela gruppen bidrar. Handledningen aktiverar inneboende kunskap och resurser när vi tillsammans vidgar perspektiven och hittar nya vägar. Gärna med hjälp av kreativa, visuella och gestaltande tekniker. Kontakta mig med era behov och önskemål för en skräddarsydd lösning.

Övergreppsspecifik

handledning

Övergreppsspecifik handledning

Arbetet med barn och ungdomar som uppvisar sexuella beteendeproblem är komplext och krävande. Handledning i grupp eller enskilt kan ha fokus både på att lära mer om metoderna som arbetet kräver och på att ta hand om de känslor och utmaningar som väcks i mötet med dessa barn, deras omsorgspersoner och nätverk. Jag har omfattande erfarenhet av att metodhandleda både behandlingspedagoger och terapeuter i KBT/DBT-baserad Övergreppsspecifik behandling, och min systemiska grund tillför handledningen fler element som kan gynna både arbetsgruppens samarbete och som tar hänsyn till den gruppdynamik som kan uppstå i exempelvis en ungdomsgrupp på behandlingshem. Kontakta mig med era behov och önskemål för en skräddarsydd lösning.

Utbildning

Jag erbjuder föreläsningar i kortare och längre format på olika teman, exempelvis inom området familjeterapi och sexuella beteendeproblem hos barn och unga. Här läggs efterhand upp exempel på färdiga föreläsningar men jag utformar också  föreläsningar utifrån era önskemål inom något specifikt område, aktuellt för er.

Kontakta mig för en skräddarsydd lösning