Välkommen till 

Morgonliv

Handledning, utbildning och psykoterapi   

med mig

Kristina Nygaard

Livet är  inte spikrakt. Ofta kan vi komma tillrätta med det som skaver med hjälp av familj och vänner. Vanligtvis vänder vi oss till dem när vi av någon anledning får det svårt.

Ibland är det inte tillräckligt. Kanske har vi provat alla lösningar vi själva kan komma på. Kanske uppstår bekymren just i familjerelationer. Kanske återkommer samma mönster om och om igen. Kanske behöver vi hjälp att se våra beteenden, våra relationsmönster, våra känslor och våra tankar från nya perspektiv, för att se vägen framåt.

Då kan olika former av samtalsterapi vara ett bra alternativ.Morgonliv erbjuder:


Familjeterapi

Familjeterapeutisk konsultation och terapi med familjer och närstående i olika konstellationer med fokus på att exempelvis lösa upp konflikter, stärka anknytningsband och hantera föräldraskap.

Övergrepps-

specifik terapi och utredning

Övergreppsspecifik utredning och bedömning av risk för återfall i sexuella övergrepps-beteenden utifrån  ERASOR. Individuell övergreppsspecifik terapi med barn och ungdomar. Familjestöd och familje-terapi.

Parterapi

Parterapi med fokus på att lösa upp konflikter, stärka anknytningsband eller hantera en separationsprocess.

Traumaterapi

Traumaterapi i syfte att bearbeta kvardröjande trauma efter svåra händelser med utgångspunkt i traumafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar eller Prolonged Exposure (PE) för unga vuxna och vuxna

Individuell terapi

Individuell terapi med fokus på att bättre hantera ditt liv, dina relationer och att minska symtom på psykisk ohälsa med utgångspunkt i KBT/DBT och systemiskt förhållningssätt 

Familje-rekonstruktion

Familje-rekonstruktion med familj, vänner, arbets- eller studiegrupp där vi tillsammans söker nya perspektiv på betydelsebärande upplevelser, personer och relationer genom reflektion och gestaltning. 

För professionella

Utbildning

Föreläsningar, workshops och utbildningspaket inom exempelvis systemiskt förhållningssätt, övergreppsspecifik behandling och sexuella övergrepp i syskonrelation

Handledning

Systemisk

handledning

för professionsgrupper, chefer och enskilda inom exempelvis psykoterapi, socialt arbete och pedagogik.

Övergreppsspecifik handledning enskilt eller i grupp.

Familje-rekonstruktion

Familje-rekonstruktion med familj, vänner, arbets- eller studiegrupp där vi tillsammans söker nya perspektiv på betydelsebärande upplevelser, personer och relationer genom reflektion och gestaltning.

Kontakt

Kontakta mig genom att fylla i och skicka kontaktformuläret, alternativt ring / lämna meddelande. Lämna telefonnummer så återkommer jag inom kort.