Övergrepps-

specifik utredning och behandling

Riskbedömning

Riskbedömning:

Strukturerad utredning och bedömning av risk för återfall i sexuella övergreppsbeteenden är av avgörande betydelse efter avslöjande om övergrepp. Bedömningen blir en viktig del av beslutsunderlaget för  behov av skydd och behandlingsinsatser. Jag har utbildning i ERASOR (12-18 år) och GAIN (under 12 år) och har från mina 10 år som terapeut på Off. Clinics behandlingshem omfattande erfarenhet av att både genomföra och handleda i dessa riskbedömningar. Kontakta mig för diskussion kring upplägg. 

Syskon

Hjälp till syskon:

I den kris som uppstår efter avslöjande om att ett barn begått sexuella övergrepp, är det viktigt att också involvera barnets syskon i utredning och behandling. Särskilt viktigt är det naturligtvis när övergrepp skett i syskonrelation, men också de syskon som inte varit direkt utsatta,  och syskon till barn som begått övergrepp mot någon utanför familjen, är ofta i stort behov av att bli involverade och få stöd och hjälp på sina egna villkor. Ibland har syskonet egna trauman och behöver hjälp utifrån detta och ibland är det situationen i sig som motiverar behovet. Jag kan erbjuda olika terapeutiska insatser för syskon såsom traumaterapi, Sköldis, individuell terapi och familjeterapi i olika konstellationer.

Familjestöd och terapi

Stöd till familj:

Avslöjande om att ett barn begått sexuella övergrepp leder ofta till kris i barnets familj, oavsett om den utsatte finns inom eller utanför familjen. Känslorna är komplexa och behovet av stöd stort för att förstå och hantera situationen på ett sätt som blir hjälpsamt för alla inblandade. 

Jag har omfattande erfarenhet av övergreppsspecifik familjeterapi och erbjuder bedömning av hur behovet ser ut och förslag om upplägg för varje enskild familj. 

Övergreppsspecifik

terapi

Övergreppsspecifik behandling (ÖSB) är en färdighetsbaserad samtalsbehandling med grund i KBT/DBT som syftar till att minimera risk för återfall i sexuella övergreppsbeteenden och öka färdigheter och förutsättningar för ett gott liv. ÖSB riktar sig främst till unga personer från 12 till 20 år. I öppenvårdsform kan behandlingen vara aktuell vid låg-måttlig risk för återfall antingen som första insats eller som uppföljning efter behandling på HVB. 


Sköldis riktar sig till barn 4-12 år som uppvisar sexuella beteendeproblem och är en kombinerad behandling för barnet och dess omsorgspersoner. Behandlingen har huvudsakligt fokus på privata kroppsdelar, kroppsregler och känsloregleringsfärdigheter.


Båda behandlingsformerna går fint att kombinera med traumabehandling om behov finns. Kontakta mig för diskussion kring upplägg och omfattning. 

Mer information

Tillsammans med Cecilia Kjellgren och Marcus Westergren har jag skrivit en vetenskaplig artikel om sexuella övergrepp i syskonrelation och hur en sådan situation påverkar familjen. Läs den här:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13552600.2023.2225534?journalCode=tjsa20 


Artikeln föregicks av en psykoterapeutexamensuppsats som du kan ta del av här:

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8942999