Morgonliv

Kristina Nygaard


Välkommen till min mottagning i Visseltofta, Osby kommun i nordöstra Skåne.

Här tar jag emot enskilda, par och familjer i behov av terapi, samt professionsgrupper som önskar handledning. Jag tar också emot grupper för Familjerekonstruktion.

Min online-mottagning erbjuder för närvarande par- och familjeterapi, olika former av terapi för barn och ungdomar samt handledning för professionsgrupper.

I egenskap av handledare kommer jag också ut till er arbetsplats och skräddarsyr upplägg utifrån era behov och önskemål.


Utbildningsbakgrund

Jag är socionom, leg. psykoterapeut med familjeinriktning,

leg. hälso- och sjukvårdskurator samt handledare och lärare i psykoterapi med familjepsykoterapeutisk inriktning. Jag har omfattande utbildning och erfarenhet i övergreppsspecifik utredning och terapi, traumabehandling utifrån KBT för barn och vuxna samt i Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Erfarenhet

Jag har varit verksam i socialt arbete, behandling och psykoterapi sedan år 2000, som socialsekreterare på barn- och familjeenhet, kurator på BUP, individual-, grupp-, och familjeterapeut, samt handledare på HVB för unga med sexuella beteendeproblem. Vidare primärvård online för vuxna med psykisk ohälsa samt Familjerådgivning för par med relationsbekymmer. Jag har handlett professionsgrupper sedan 2014, främst metodhandledning med behandlingspedagoger och terapeuter på HVB.

Mer om psykoterapi


Psykoterapi bedrivs utifrån flera olika metoder och konstellationer. Målet är nästan alltid samma: att förstå mer och skapa varaktig förändring.

Jag erbjuder terapi utifrån flera metoder och i den konstellation vi kommer överens om, baserat på dina/era behov. Kontakta mig för mer information och överenskommelse om vad som passar dig/er. 


Familjeterapi

Ibland uppstår bekymmer och svårigheter i nära och betydelsefulla relationer. Kraften i nära relationer är stor, på gott och ont. När det blir bekymmer får dessa en central plats och det kan vara svårt att få tillvaron att fungera. Samtidigt är familjen/våra nära betydelsefulla relationer, en oslagbar kraft för att skapa hållbar förändring. Detta använder vi oss av i Familjeterapi, där de personer som berörs av svårigheterna och/eller kan vara en kraft i förändring och lösning, efter överenskommelse bjuds in att delta.

Begreppet familj begränsas inte till personer som bor tillsammans. Svårigheter kan uppstå i en nära vänskap, i relation mellan vuxna barn och deras föräldrar eller mellan syskon. Alla dessa relationer förtjänar att tas på allvar. Ge dem en chans genom familjeterapi.


Familjerekonstruktion

Familjerekonstruktion är en spännande form av relationsfokuserad individuell terapi som bedrivs i närvaro av och i samspel med en grupp. Med terapeutens hjälp besöker du dig själv och din familj i flera generationer bakåt, söker mönster som kan belysa din situation och hur du fungerar i ditt liv idag. Gruppens reflektioner kring vad som väcks i dem av din berättelse ger nya perspektiv och en djupare förståelse. Kom tillsammans med vänner, arbetsgrupp, studiegrupp, syskongrupp eller annan grupp. Familjerekonstruktion är en kort och väl sammanhållen terapiform som genomförs under en förlängd helg antingen i min lokal eller i en lokal som ni ordnar. Minst tre personer.


Parterapi

Få relationer är omgärdade av så många förväntningar och förhoppningar som parrelationen. Livslång kärlek, himlastormande förälskelse, ständigt närvarande romantik, djup vänskap, sexuell innerlighet och passion. Att dessa föreställningar och förväntningar ibland krockar med verkligheten, stressen och tristessen i vardagen, olikheterna i vilja och intresse och de individuella utmaningar som var och en av oss under en livstid går igenom, är begripligt. Samtidigt som parrelationen är den relation som behöver kunna bära mest, är den kanske den vi ägnar minst energi. Ibland leder det till att vi sårar varandra, bråkar, drar oss undan eller blir passiva i relationen. Parterapi kan vara en hjälp att hitta tillbaka, skapa nytt och fördjupa relationen bortom de pålagda förväntningarna. Ibland upplever vi att det är försent. Då kan parterapi vara en hjälp att göra ett bra avslut, komma överens om hur parrelationen ska kunna bli enbart en föräldrarelation och ta hand om sorgen över förlusten av det gemensamma livsprojektet.


Individell terapi

En omfattande del av befolkningen upplever olika typer av känslomässiga och psykologiska besvär någon gång under sin livstid. Det kan handla om livskriser som under en period får stor påverkan i vårt fungerande eller  om psykisk ohälsa till följd av exempelvis trauma, depression, ångest och oro, sömnsvårigheter, beroendeproblematik etc. Flera har återkommande eller ständigt pågående bekymmer. Både barn, unga och vuxna drabbas och kan vara i behov av psykoterapi. Den individuella terapi jag erbjuder har alltid ett relationsfokus men kan beroende av beskriven problematik också baseras på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Dialektisk beteendeterapi (DBT).